Akiri // Silas Commander decks

Page 1 of 1

#

Deck Name

Player

Event

Date

Position

Akiri Silas Kaourintin Le Guiban Tournoi des Zaps du (Mars 2018) 04/03/2018 5 of 75
Silas // Akiri Miko Abrina 15k Commander Tournamen (Gatecrashers, Anonas Q.C Philippines) 25/02/2018 3 of 27
Akiri//silas Alexander Loskouto Tournoi des Zaps du 28.01.2018 02/01/2018 1 of 79
Akiri//silas Antoine Moreira Tournoi des Zaps du 28.01.2018 02/01/2018 3 of 79
Akiri//silas Flavien Paillet Tournoi des ZAPS (Décembre) 03/12/2017 5 of 56
Akiri//silas Renn Viktor Jasansky Bohemia MTG Commanders Hradec Kralove 02/12/2017 1 of 44
Akiri // Silas Dominik Maly Duel Commander Tourment Prague 25/11/2017 1 of 31
Akiri//silas Flavien Paillet Tournoi des Zaps 19/11/2017 2 of 109
Akiri//silas Antoine Morera Tournoi des Zaps 19/11/2017 5 of 109
Akiri // Silas Nicolas Francois Tournoi des Zaps 19/11/2017 9 of 109
Akiri Silas Mathieu Chiron Trial Zap Quartier Geek 12/11/2017 5 of 22
Akiri//silas Renn Kaourintin Le Guiban MagicCorp Classic Trial ZAP 04/11/2017 1 of 23
Akiri//silas Renn Guillaume Audiffren MagicCorp Classic Trial ZAP 04/11/2017 5 of 23
Akiri // Silas Renn Antoine Morera Tournoi des Zaps (Octobre) 15/10/2017 5 of 69
Akiri Silas Flavien Paillet Trial ZAP Quarter Geek 07/10/2017 3 of 17
Akiri//silas Renn Guillaume Audiffren MagicCorp - Duel Commander 30/09/2017 1 of 20
Partner Affinity Rodrigo Grotti CLM Top 8 - Spellbox 22/05/2017 5 of 24
Akiri / Silas Cocão Duel Commander SLZ Games Top 8 30/04/2017 2
Silas Renn/akiri Diego Serra Duel Commander SLZ Games Season 4 02/04/2017 4 of 17
Partner Affinity Felipe Pellegrini Liga Commander Spellbox - Semanal 20/02/2017 3 of 19
Partner Affinity Rodrigo Grotti Liga Commander Spellbox - Semanal 20/02/2017 6 of 19

Page 1 of 1


Most played cards in Akiri // Silas:

21 Decks
Silas Renn, Seeker Adept
23 copies - 1.1 average
Daretti, Ingenious Iconoclast
21 copies - 1 average
Galvanic Blast
21 copies - 1 average
Swords to Plowshares
21 copies - 1 average
Seat of the Synod
21 copies - 1 average
Scalding Tarn
21 copies - 1 average
Scrubland
21 copies - 1 average
Vault of Whispers
21 copies - 1 average
Windswept Heath
21 copies - 1 average
Demonic Tutor
21 copies - 1 average
Balance
21 copies - 1 average
Enlightened Tutor
21 copies - 1 average
Baleful Strix
21 copies - 1 average
Plateau
21 copies - 1 average
Wooded Foothills
21 copies - 1 average
Verdant Catacombs
21 copies - 1 average
Polluted Delta
21 copies - 1 average
Command Tower
21 copies - 1 average
Flooded Strand
21 copies - 1 average
Akiri, Line-Slinger
21 copies - 1 average