Saskia the Unyielding Commander decks

Page 1 of 3 Next Last

#

Deck Name

Player

Event

Date

Position

Saskia Michal Zdansky Bohemia DC Prague 7th @ Prague @ Prague 24/11/2018 7 of 59
Saskia Bohdan Frejisin DC Autumn @ Hradec Kralove 27/10/2018 4 of 41
Saskia Simon Calligaro Legendary Tournament Commander @ Ottersthal 23/09/2018 7 of 29
Saskia the Unyielding Jiang Ling 62nd New Year Cake Cup @ Shanghai 22/09/2018 1 of 10
Saskia the Unyielding Bohdan Frejisyn Bohemia HK Summer DC @ Hradec Kralove 11/08/2018 2 of 26
Saskia Michal Zdansky Trial DC Prague 5/6 @ Prague 28/07/2018 2 of 22
Saskia the Unyielding Sébastien Rousselin French Nationals Side Event @ Muret (France) 21/07/2018 6 of 61
Saskia Jean Charles Bourdin Tournoi des ZAPS - Juin @ Palaiseau (France) 17/06/2018 3 of 176
Saskia Alexander Loskouto Tournoi des ZAPS - Juin @ Palaiseau (France) 17/06/2018 6 of 176
Saskia the Unyielding Robin Jacqueline Tournoi des ZAPS - Juin @ Palaiseau (France) 17/06/2018 14 of 176
Saskia Bohdan Frejisin Bohemia Duel Commander 5th @ Prague 09/06/2018 2 of 31
Saskia Jan Jilek Bohemia Duel Commander 5th @ Prague 09/06/2018 3 of 31
Saskia Bohdan Frejišyn Bohemia duel commander @ Prague 26/05/2018 1 of 21
Saskia Honza Jílek Bohemia duel commander @ Prague 26/05/2018 2 of 21
Saskia the Unyielding Michal Zdansky Bohemia Spring DC HK @ Hradec Kralove 05/05/2018 2 of 27
Saskia Michal Zdansky Duel Commander Tournament Prague 4th 08/04/2018 1 of 48
Saskia the Unyielding Gianmarco Brandetti Duel Commander @ TopDeck (Porto Sant´Elpidio, Italy) 05/04/2018 4 of 10
Saskia the Unyielding Gianmarco Brandetti Duel Commander @ TopDeck (Porto Sant´Elpidio, Italy) 29/03/2018 4 of 12
Saskia the Unyielding Tim Nielsen Magic Player - Monthly Duel commander 25/03/2018 1 of 11
Saskia Nicolas Honnorat Tournoi des Zaps du (Mars 2018) 04/03/2018 3 of 75
Saskia Benjamin Aithaj-kaddour FNM Hiveworld Cologne 02/03/2018 1 of 20
Saskia L´inflexible Christopher Bondon Clash of Commander Libourne #8 25/02/2018 7 of 28
Saskia Alexander Shust Demonic Tournament Commander #9 Main event DC 24/02/2018 5 of 94
Saskia the Unyielding Jonathan Marvie Planeswalker Tournament Commander 27/01/2018 4 of 33
Saskia Nicolas Honnorat Tournoi des Zaps du 28.01.2018 02/01/2018 4 of 79
Saskia Francois Jandaud Carta´Jeu Monthly DC 10/12/2017 1 of 16
Saskya the Unyielding Jan Stefan Bohemia MTG Commanders Hradec Kralove 02/12/2017 6 of 44
Sakia Mael Gourves Duel commander Magic Kemper 19/11/2017 3 of 21
Saskia Idris Achouri Tournoi des Zaps 19/11/2017 3 of 109
Saskia Francois Jandaud Duel commander monthly Carta´Jeu Lyon 12/11/2017 4 of 16

Page 1 of 3 Next Last


Most played cards in Saskia the Unyielding:

67 Decks
Command Tower
63 copies - 0.94 average
Birds of Paradise
63 copies - 0.94 average
Swords to Plowshares
63 copies - 0.94 average
Sacred Foundry
62 copies - 0.93 average
Overgrown Tomb
62 copies - 0.93 average
Windswept Heath
62 copies - 0.93 average
Bloodstained Mire
62 copies - 0.93 average
Lightning Bolt
61 copies - 0.91 average
Temple Garden
61 copies - 0.91 average
Wooded Foothills
61 copies - 0.91 average
Stomping Ground
60 copies - 0.9 average
Deathrite Shaman
60 copies - 0.9 average
Marsh Flats
60 copies - 0.9 average
Misty Rainforest
60 copies - 0.9 average
Verdant Catacombs
59 copies - 0.88 average
Polluted Delta
59 copies - 0.88 average
Flooded Strand
59 copies - 0.88 average
Qasali Pridemage
59 copies - 0.88 average
Blood Crypt
59 copies - 0.88 average
Arid Mesa
59 copies - 0.88 average